Bakonyjákó község Képviselő-testületének 2014. 03. 01. – 06. 30-ig elfogadott határozatai, döntései a teljesség igénye nélkül:
A Képviselő-testület új rendeleteket alkotott a következők szerint:
2/2014.(III.6.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó el-látásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2014.(V.13.) számú rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosításáról
4/2014.(V.13.) számú rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Elfogadtuk az Adászteveli Óvoda 2013. szeptember 1. – 2018. augusztus 31-ig tartó, Középtávú Pedagógus Továbbképzési Programját, valamint
a Pápai Rendőrkapitányság Bakonyjákó Község 2013. év közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló be-számolóját.
A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolót készített Bakonyjákó községben 2013. évben végzett munkájáról, melyet a testület elfogadott. Az együttműködés az intézménnyel nagyon jó, minden jelzésre gyorsan és szakszerűen reagálnak.
Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat, illetve eszközöket a testület megújított határozata alapján 2014. május 1-től a következő – változatlan - feltételekkel lehet bérbe venni:
Fodrászüzlet: 15.000,-/hó
Művelődési ház:
- Esküvő – helyi lakosé: 17.000,- (péntek délutántól vasárnap délelőttig)
- Esküvő – nem helyi lakos: 57.000,- (péntek délutántól vasárnap délelőttig)
- Rendezvényre – helyi lakos vagy vállalkozó: 17.000,-/alkalom (24 óra)
- Rendezvényre – nem helyi lakos, vagy vállalkozó: 57.000,-/alkalom (24 óra)
- Eseti árusítás (előtér): 2.700,-/óra
Fűnyíró: 4.000,-/óra (önkormányzati alkalmazott munkavégzésével)
Létra: 600,-/nap (csak saját felelősségére használhatja a bérlő)
A díjak minden esetben megkezdett órát/napot jelentenek.
A Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány Bakonyjákó 2013. évi beszámolóját 136.000,- mérleg szerinti eredménnyel elfogadta a képviselő-testület.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, fodrászüzlet céljára hasznosított épületben szükségessé vált a rossz állapotú hideg burkolatok felújítása, cseréje, illetve a mosdóhelyiségben higiéniai szempontokat figyelembe véve új csempés felületek kialakítása. Az önkormányzat biztosította költségvetése terhére a felújításhoz szükséges pénzösszeget.

 

PÁLYÁZATI HÍREK


A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra az óvoda épület külső felújítására vonatkozóan február hónapban benyújtott kérelem, illetve a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.)
BM rendelet alapján a térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez vagy
bővítéséhez történő támogatás igénylésére vonatkozó, április hónapban benyújtott pályázatunk az első elbírálási időszakban nem került támogatásra.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása: azok a települési ön-kormányzatok, akik hitellel nem rendelkeztek, így azt a kormánynak kiváltania sem kellett, február hónapban megjelent rendelet alapján támogatási kérelmet nyújthattak be a Belügyminisztériumhoz a vonatkozó rendeletben leírt feltételeknek meg-felelően. (A rendelet szabályozta, hogy milyen beruházások, felújítások, fejlesztési célok támogathatók, mely lakosságszámú önkormányzat, mekkora összegre pályázhat, illetve rögzítésre került az is, hogy csak önkormányzati tulajdont érintő cél kerülhet meghatározásra.)
A képviselő-testület döntése alapján bruttó 10.000.000,- igénylésére benyújtott kérelmet a Belügy-minisztérium támogatta, ezért a közeljövőben a következő beruházások, felújítások kerülnek megvalósításra:
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, ELNYERT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG
Aszfaltburkolat felújítása: Temetőhöz vezető út 130 m hosszban, Petőfi utca 100 m hosszban, Rákóczi tér önkormányzat épülete előtti útszakasz 25 m2 területen, Úttörő utcában aszfaltburkolat javítás 30 m2, óvoda udvar aszfaltos burkolat felújítása 420 m2-en: 5.640.000,-.
Az önkormányzati épület fűtés-rendszerének korszerűsítése, radiátorok cseréje: 1.100.000,-.
Az óvodai gyermek mosdóhelyiségek burkolati felújítása: 560.000,-.
A faluház szabadtéri színpadának részleges burkolat- és falfelújítása: 100.000,-.
Könyvtár felújítás: külső nyílászárók, ereszcsatorna cseréje, cserép-kályha felújítása, bejárati előtető felújítása, villamossági munkák (villámhárító, számítógépekhez csat-lakozási pont kiépítése, új lámpatestek felszerelése): 2.300.000,-.
A könyvtárban működő e-Magyar-ország pontban használt, elavult számítógépek részleges cseréje, 2 db új számítógép beszerzése jogtiszta szoftverrel: 300.000,-.
A Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány, illetve a Jákó-Klub Egyesület nevében elnyert pályázatok megvalósítása megkezdődött. 100 db összecsukható szék,
10 db sörpad garnitúra beszerzésre került, melyek használatba vétele a
jótékonysági bálon, helyi rendezvényeken, esküvőkön már megtörtént. Forrásátadásra vonatkozó megállapodás alapján az önkormányzat a beszerzéshez szükséges összegeket a civil szervezetek rendelkezésére bocsátotta, a beszerzett eszközökre vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek. A további megvalósítás, beszerzések az anyagi lehetőségekhez igazodva, az előírt határidőket figyelembe véve foly-tatódnak.
A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település hon-lapján (www.bakonyjako.hu) meg-tekinthetők.


Takácsné Tompos Rita
polgármester

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com