Bakonyjákó község Képviselő-testületének 2013. 07.01 – 2013. 10.31-ig elfogadott határozatai, döntései a teljesség igénye nélkül:

 

Elfogadtuk Bakonyjákó Község Önkormányzat illetve a Bakony-völgye Óvoda 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete új rendeleteket alkotott a következők szerint:

8/2013.(IX.5.) számú rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

9/2013.(IX.5.) számú rendelet a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

10/2013.(IX.5.) számú rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról

11/2013.(IX.5.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről

12/2013.(IX.26.) számú rendelet 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2013.(X.25.) rendelet a közterületek használatról

A törvényi szabályozásnak megfelelve minden hátrányos helyzetben élő rászoruló részére az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programot készített, melyet a képviselő testület jóváhagyott. A programban feltérképezzük a problémákat, amelyek miatt a rászorulók hátrányos helyzetbe kerülhetnek, illetve a módszereket, lehetőségeket az esélyegyenlőség biztosítására.

Elkészült a szociális étkezés kötelező feladatra vonatkozó Szociális Étkezés Szakmai Program.

Bakonyjákó Község Önkormányzata csatlakozott az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” országos programsorozathoz, melynek köszönhetően a Belügyminisztérium támogatásával megszerveztük az „Őszköszöntő hétvége” című rendezvényünket. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden helyi szervezetnek és magánszemélynek, aki a programok megszervezésében, megvalósításában bármilyen munkával, támogatással részt vett. Magyarország Kormánya elismerve településünk közösségformáló erejét díszoklevélben köszönte meg Bakonyjákó polgárainak a részvételt.

Csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához, mellyel a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatókat, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat szeretnénk támogatni.

 

Pályázati eredmények

2013. júniusában pályázatot nyújtottunk be két civilszervezetünk nevében EMVA IV. tengelyen belül Leader közösségi célú eszközbeszerzés célterületen. A pályázatok támogatásra kerültek. A Jákó-Klub Egyesület 1.949.450,-Ft-ról kapott támogató határozatot, mely összegből 2 db tradicionális jurta, 10 db sörpad garnitúra kerül beszerzésre, valamint „Bakonyjákó értékei” címmel 20-30 oldalas hagyományőrző kiadványt kívánunk megjelentetni. A Nemzetiségi Gyermektánccsoport Közalapítvány 2.207.560,-Ft-ról kapott támogató határozatot, mely összegből hangosító berendezés, 100 db összecsukható szék kerül beszerzése, illetve „Bakonyjákó képekben” című könyvet kívánunk megjelentetni. A pályázatok –mint sok más pályázat is - utófinanszírozottak (tájház felújítási pályázat is), tehát a nyertes pályázónak az eszközöket először be kell szerezni, munkálatokat el kell végezni, számlákat ki kell fizetni, majd az MVH-val történő elszámolás után általában több hónap múlva érkeznek meg az elnyert támogatási összegek.

Kérem a tisztelt lakosokat, hogy segítsék fényképekkel, ötletekkel, javaslatokkal a „Bakonyjákó képekben”, valamint „Bakonyjákó értékei” című kiadványok megjelenését!

A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek az önkormányzat hivatalában, illetve a település honlapján (www.bakonyjako.hu) megtekinthetők.

 

                                                                                                      Takácsné Tompos Rita
                                                                                                              polgármester

Joomla Templates by Joomla51.com